Opinie

Gouden of Glazen Koets?


Ook Prinsjesdag verandert. Sinds 1814 is er sprake van 'Prinsjesdag' en de afgelopen jaren heeft de Gouden Koets vanwege 'restauratie redenen" voor 3 jaar of langer plaatsgemaakt voor de Glazen Koets. Dit had vast niets te maken met de afbeeldingen die op het Gouden exemplaar vertoont worden en waar een aantal mensen over viel.

Zwarte Piet Toespelen
Volgens politica Barryl Biekman van het Landelijk Platform Slavernijverleden is dit een "verheerlijking van de slavernij en het kolonialisme" en zij heeft opgeroepen tot het vervangen van de koets of de paneelschilderingen.

In 2011 vonden de Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) het nodig te pleiten voor het verwijderen van het zijpaneel ‘Hulde der Koloniën’ van de koets af. Wie vraagt zich bij het lezen van deze tekst nog af of en hoe we de Gouden Koets terug gaan zien. Onzekere, andere tijden.

Anno nu: Prinsjesdag 2017; 203 jaar
Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, maakt de regering haar plannen van het komende jaar weer bekend. Dit jaar wordt voor de tweede maal door Koning Willem-Alexander de Troonrede uitgesproken in de Ridderzaal. Daarna biedt de minister van Financiën in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota 2017 en de rijksbegroting 2017 aan.

Prinsjesdag wordt weer traditioneel gevierd, zo wordt Koning Willem-Alexander samen met Koningin Maxima in de Glazen Koets naar de Ridderzaal gebracht. Zo vond de eerste Prinsjesdag, zoals wij die nu kennen, plaats op 2 mei 1814. Hoewel de staatkundige verhoudingen sindsdien sterk veranderd zijn, is het principe van deze dag gelijk gebleven: Prinsjesdag is de dag waarop de Koning(in) ten overstaan van het parlement de troonrede uitspreekt. Tot de grondwetsherziening van 1848 was de inhoud van de troonrede officieel een zaak van de Koning; na 1848 bepaalden de ministers wat de Koning(in) zou zeggen.

We hebben het niet gecheckt maar de stoet vertrekt rond 12.50 uur en komt aan om 13.15 uur, waarop het voorlezen van de troonrede begint. Om circa 14.00 uur begeeft de stoet zich weer terug naar het Paleis Noordeinde. Bij het vertrek van de Koning groet hij het vaandel van het krijgsmachtonderdeel dat bij het paleis is opgesteld en wordt het Wilhelmus gespeeld. Vervolgens stapt hij in de Glazen Koets.

Kunt u er niet bij zijn? Kijk dan dinsdagmiddag de live beelden van Prinsjesdag in Den Haag op TV, App of Web.

Tags: 0
Hits: 81 0 Reactie

110216: Spekman en de geest van Marcuse


Mat Herben (Raad van AdviesStichting Burger) over Spekman en de geest van Marcuse.

De voorzitter van de PvdA, Hans Spekman, heeft Geert Wilders gedemoniseerd door hem “een gevaar voor de democratie en de rechtsstaat” te noemen. Tot mijn stomme verbazing wordt door velen ontkend dat hier sprake is van demonisering. Zelfs Kees Boonman, de beste politiek commentator op tv, draaide er bij EénVandaag een beetje om heen: “Natuurlijk probeert Spekman zich wat goedkoop te profileren, maar Wilders is zelf ook niet vies van kritiek en wie kaatst kan de bal verwachten”. Zo luidde kort samengevat zijn betoog en dat is ook de mening van vele ‘weldenkende’ Nederlanders, die liever geen partij kiezen in een ruzie tussen twee populisten. Ja twee, want Spekman is een goedkope volksmenner, die op links stemmen probeert terug te halen bij GroenLinks en de SP.

De moordenaar van Pim Fortuyn heeft gezegd dat hij Pim en zijn plannen niet persoonlijk kende, maar dat hij op grond van uitspraken van anderen in de media had geconcludeerd dat Pim Fortuyn “een gevaar was voor de samenleving”. Door het motief en de woordkeus van Volkert van der Graaf te gebruiken, heeft Hans Spekman een enorme uitglijder gemaakt, waarvoor hij zich dient te verontschuldigen. Hij dient nu nadrukkelijk te stellen dat hij zich in alle opzichten distantieert van Volkert van der Graaf. Natuurlijk mag Spekman in harde bewoordingen kritiek uiten op het beleid van Wilders, maar niet door de persoon ‘een gevaar’ te noemen. Dat is pas echt verruwing van het debat.

Tags: 0
Hits: 1142 0 Reactie

Column Prinsjesnacht: Eduard van Zuijlen

Eduard van Zuijlen

Gesproken woord geldt

Ik las eens een oud verhaal. En zoals dat gaat met oude verhalen, was het niet alleen heel lang geleden, maar ook heel ver van hier. Het verhaal ging over een reiziger. Op een dag moet onze reiziger een rivier oversteken en belandt in een gammel veerbootje naast een oude man die heel eenvoudig gekleed is en rustig voor zich uit kijkt. Het is een brede rivier. De oversteek in zo'n klein bootje is zeker niet zonder gevaren. De reiziger voelt zijn te snelle hartslag pas dalen, als ze veilig het midden van de rivier bereikt hebben: nog maar een keer zo'n stuk en dan zijn we veilig aan de overkant. Maar dan, opeens, helt het bootje gevaarlijk over: de oude man hangt ver met zijn bovenlichaam over de rand en lijkt in het water naar iets te zoeken. Wanneer hij weer gaat zitten, deinzen de reiziger en de andere inzittenden achteruit: in zijn hand houdt de oude man een schorpioen! Wat doet u nu?! roept de reiziger uit. Hij kan u elk moment steken! De oude man stopt de schorpioen in een zakje en sluit dat af. Dan kijkt hij de reiziger aan en zegt: dat had inderdaad kunnen gebeuren. Dat is de aard van schorpioenen. Maar u weet toch dat schorpioenen niet kunnen zwemmen? Als ik hem niet had opgevist, was hij verdronken. Dat opvissen is de aard van mensen.

Tags: 0
Hits: 1143 0 Reactie

110915: Onbalans bij Nieuwe Grenzen – Marco Goertz


De geschiedenis herhaalt zich
De situatie waarin wij ons thans bevinden zal zich blijven herhalen zolang de systemen blijven domineren. De onbalans zit niet in de mens zelf maar in de systemen die zich maar blijven ontwikkelen en gericht zijn op ratio en macht en voortkomen uit zwakte, angst en onzekerheid met de politiek als dekmantel.

Gevangene in eigen huis
De paniek gaat niet over de mensen die vechten voor hun leven, maar over de zorg wat de gevolgen zijn voor ons zelf. De kern van het probleem zal nooit aangepakt worden omdat de oplossingen altijd bedacht wordt door de mensen die zelf voor de problemen verantwoordelijk zijn, en het spel zo weten te spelen dat de mensen er in blijven geloven, omdat ze zelf niet in de gaten hebben dat zei in hun eigen systeem opgesloten zitten.

 

Tags: 0
Hits: 1155 0 Reactie

110915: Acuut gevaar voor Europese veiligheid door Mat HerbenDe Oogst
Laat ik er geen doekjes om winden. De grote populariteit van Duitsland bij Arabieren komt niet door de hoogte van de uitkering of de soepelheid van de immigratiedienst. Afrikanen trekken bijvoorbeeld eerder naar Engeland, Frankrijk of Italië. Duitsland heeft sinds 1940 de harten van Arabieren gestolen door precies datgene wat Angela Merkel en andere zachte heelmeesters proberen goed te maken: de vervolging van Joden. Wat een bittere ironie! Krampachtig proberen brave Duitsers te laten zien dat Duitsland niet meer het land van Hitler en de holocaust is, maar een toevluchtsoord is geworden. De oogst bestaat uit een toevloed van antisemieten.

Tags: 0
Hits: 2098 0 Reactie