Nieuws

10 jaar fotografie Prinsjesnacht


 

Ruim 10 jaar fotografie laat een breed spectrum aan foto's van burgers, media, politici en bedrijfsleven. Bijgevoegd de 'edities Prinsjesnacht', maar het gaat veel verder, tot in alle krochten van ons land. Neem een kijkje en verwonder je.
Klik hier.

 

Lees meer

   

Thema Prinsjesnacht 2017Op ‘Prinsjesnacht’, de 3e maandagavond in september viert Stichting Burger (2006) wars van subsidies haar 11e verjaardag samen met de 'Kopstukken' Bert Brussen, Marijn Poels en Tom Zwitser. Elk jaar is de vorm hetzelfde: Café Politiek.

Het thema van Prinsjesnacht 2017 is: ONZEKERHEDEN

Marijn Poels - Marijn Poels Films

Dit jaar is -hoe actueel- gekozen om in -hoe toepasselijk- De Filmkluis een Documentaire te bekijken. Wees gerust: geen 'Popcorn met Jesse en Mark'. Nee, ook geen over gesubsidieerde film en ook geen met belangen doordrenkt exemplaar dat u in de bioscoopzetel in enige hoek drukt.

Gekozen is voor een zelfbedacht en -gefinancierd exemplaar, te weten “The Uncertainty Has Settled” (2017) van Marijn Poels' Marijn Poels Films. Daarin gaat hij tijdens een sabbatical onbevangen op zoek naar het verhaal achter ons huidige klimaatbeleid. Ver weg van complot scenario’s stelt Poels simpele vragen tegen de achtergrond van zijn eigen waarnemingen.

Over onzekerheden gesproken. De maatschappelijke relevantie en betekenis die deze film kan hebben ligt bij de kijker zelf; door te kijken vormt deze zich een mening die wij niet vooraf willen inkleuren.

Bert Brussen - TPO
Bert Brussen geeft vanuit TPOlitiek (TPO) en ook ruim daarvoor ruimte aan wat een weblog moet zijn: het terrein van de vrije mening van vrije mensen. Hijzelf, ‘TPO’ en het brede scala aan publicisten dat daar verslag doet worden geprezen en verguisd. Vele onzekerheden worden ingevuld, in kaart gebracht of regelrecht gefileerd. Brussen geeft persoonlijk en met TPO ruimte waar andere media vaak doodstil blijven en zaken dito doodzwijgen. Brussen ontwart onzekerheden.

Tom Zwitser - Uitgeverij de Blauwe Tijger
Dankzij Tom Zwitser is Nederland een vrijgevochten uitgeverij rijker. Uitgeverij De Blauwe Tijger presenteert een keur aan spraakmakende auteurs uit binnen- en buitenland. Zwitser wist zelfs tijd vrij te maken om te komen tot deel 1 van diens Trilogie Epos, getiteld “Permafrost” (2017). In dit ‘krachtboek’ beschrijft de auteur een samenleving die blijft steken in een permafrost situatie zonder de oorzaken te kunnen doorgronden. Onzekerheden dus.

(Foto) Film, Media en Boek
Met dit drietal kopstukken, met deze ABC, combineren wij Film, Media en Boek. Het is aan u om te laten horen wat u daarvan vindt deze Prinsjesnacht; Discussie in Debat. 

Uw aanmelding
Dit en meer bespreken we tijdens ‘Prinsjesnacht’ maandagavond 18 september in het Nutshuis, hartje Den Haag met u en onze 'Kopstukken'.

Aanmelden kan via de evenementpagina van Café Politiek op Facebook, het aantal plaatsen is beperkt.

Stichting Burger
Deze avond is al 10 jaar gratis om iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Mocht u overwegen Stichting Burger (ANBI status) te willen ondersteunen, stuurt u ons dan een bericht.

 

Lees meer

   

Prinsjesnacht 2017 - De blauwe tijger poll
Pinpas mee op Prinsjesnacht? Ik zou het maar doen, want hoewel toegang en drankjes gratis zijn en er wat leuk spul verloot wordt, laten we uitgever en auteur Tom Zwitser (Koopt allen zijn knisperende, kersverse en persoonlijk gesigneerde 'Permafrost') alle boeken toch niet voor noppes heen en weer zeulen uit het Hoge Noorden. Sijpelt het water al uit je kaken bij het zien van onderstaande lijst? VUL DAN DE BLAUWE TIJGER POLL in die nu live staat en sleep een paar van deze 'beauties' in de wacht:

#prinsjesnacht #pinenkoopboek #deblauwetijger #permafrost

 


Lees meer

   

Chris Aalberts - Gespreksleider politiek café 290316
Café Politiek mocht de afgelopen jaren beschikken over de vrijwillige inzet van veel debatleiders m/v die inmiddels hun weg gevonden hebben binnen bestuur, politiek, NGO's en het bedrijfsleven. Op 29 maart a.s. zal Chris Aalberts het politieke café begeleiden met als gastsprekers Harry van Bommel en Han ten Broeke.Als er iemand ervaring heeft met de wisselwerking tussen overheid en burger is het  Chris Aalberts (1977). Als onderzoeker verricht Dr. Chris Aalberts vooral onderzoek naar de relatie tussen burgers en politiek. Onderzoek focust zich op hoe burgers de politiek ervaren en hoe zij tegen de politiek aankijken. Daarnaast onderzoekt hij hoe burgers door politici en maatschappelijke organisaties bij de politiek worden betrokken.

Lees meer

   

Forumdiscussie EU-Oekraïne Associatie-verdragOp woensdag 23 maart organiseert de Maastrichtse rechtenfaculteit, in samenwerking met het Montesquieu Instituut, een informatieve forumdiscussie over het eerste raadgevende referendum op 6 april 2016.

Met sprekers als Andrea Ott (UM, kenner van associatieverdragen), Manon Fokke (een van de drie initiatiefnemers van de wet Raadgevend Referendum),  Joost van den Akker (proefschrift over EU referenda, Universiteit Twente) en Aalt Willem Heringa (Professor of Comparative Constitutional and Administrative Law Maastricht University en directeur  Montesquieu Instituut) hoopt de faculteit een levendige discussie op gang te brengen over het aanstaande referendum.

Ter gelegenheid van het referendum wordt er door het Montesquieu Instituut een boekje (200 pagina’s) uitgegeven genaamd 'Het eerste raadgevend referendum'. In dit boekje zijn, naast de teksten van het verdrag, artikelen opgenomen over bijvoorbeeld de rol van politieke partijen, de kosten van een referendum, de referendumwet, EU referenda  en inhoud van en uitleg over het referendum en het associatieakkoord. Het boekje is tijdens de discussie avond te koop en kost 15 euro.

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Maar in verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk uw deelname te bevestigen.

Locatie: Statenzaal,  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Ingang: Bouillonstraat 3

Tijd: 18.30-21.00 uur

Taal: Nederlands

Bron: http://www.montesquieu-instituut.nl/id/vk27i8erkwzr/nieuws/forumdiscussie_over_het_eu_oekraine