Thema Prinsjesnacht
Het thema van Prinsjesnacht 2016 is op dit moment nog niet bekend. Onderstaand ziet u het thema van 2015.

Het thema van Prinsjesnacht 2015 is:  Nieuwe Grenzen: oplossingen voor uitdagingen."

Met ‘Grenzen’ als  jaarthema kan gedacht worden aan de vluchtelingenstroom en de gevolgen daarvan voor Europa, Stad en Land. Terwijl wij op deze Prinsjesdag een feest der democratie vieren staan op tal van dossiers onze (inter)nationale grenzen onder druk. Voor deze uitdagingen zijn werkelijke oplossingen noodzaak. Dit zorgt voor het verkennen van vaak nieuwe grenzen.

Thuisland Aankomstland Wensland - Onze Europese grenzen worden door honderdduizenden vluchtelingen gepasseerd die na vaak jaren van vervolging zonder dagelijkse doodsangst willen leven, of personen die lang in doodsangst hebben geleefd, mensen die gelukzoeken of individuen die regelrechte slechte plannen hebben. Kunnen ‘paspoortweggooiers’ worden aangepakt? Bij aankomst op het Europese continent komt aan de directe vlucht een einde maar wordt haast altijd doorgereisd naar ‘het Beloofde  land’, een van onze Lidstaten. Van Thuisland naar Aankomstland naar Wensland zogezegd.  
Schrikbeelden en Defensief gedrag - De beelden van wangedrag van vluchtelingen, de kennelijke zichtbare ondankbaarheid en erger halen vaak het nieuws. Moeten we ons daartegen beter bewapenen en budgetten opschroeven? En waarom bewaken we onze eigen grenzen niet zoals voorheen in plaats van het plakken van pleisters her en der? Ook zien we in andere landen verregaande ‘NIMBY gedragingen’; potentiële asielzoekerlocaties gaan vooraf in vlammen op en staatshoofden worden beschimpt of erger. Hoe gaat onze politiek en de bestuurders van gemeenten hier mee om in de komende  periode? En hoe verwordt het nationale BedBadBrood – Beleid omgezet tot effectief lokaal beleid binnen onze gemeenten? En waarom pakken we niet door en nemen we een vluchteling op in ons eigen huis?

Kruideniersmentaliteit - Het afzetten van deze recente geopolitieke ontwikkelingen tegen de discussies over en binnen onze democratie levert een interessant beeld op. Tot in de VN wordt onze Zwarte Piet ter discussie gesteld, de Gouden Koets schielijk opgehokt en het parlement gaat zich bezigen met de vraag of een halt toegeroepen kan worden aan teveel politieke partijen door afsplitsingen en voor hoe lang en hoe veel het Binnenhof verbouwt mag worden? 

Grenzen aan Verdragen – Het vluchtelingenverdrag van Geneve bestond eruit om politieke vluchtelingen op te vangen van het Communisme. Nu lijkt het er op dat de EU mensen opvangt van de hele wereld. Dit verdrag is door de val van de muur ingehaald. Angela Merkel stelt dat ‘De wereld Duitsland ziet als hoop’ en inderdaad, ‘dat was niet altijd zo.’ De vraag is wanneer de grenzen van het Schengen verdrag en diens zone zijn bereikt als wij en andere EU landen met ons buurland niet tot een Europese verdeelsleutel van vluchtelingen gaat komen. Komen tot die verdeelsleutel en de uitvoering daarvan is ook een ‘eenwording op zich’. Of volgen we het Australische Model dat in strijd lijkt met het internationale recht?

Nederland zit voor - Nieuwjaar begint met goede voornemens. Het Nederlands voorzitterschap in de eerste helft van 2016 schept kansen en verantwoordelijkheden. Het is eigenlijk geen vraag meer of prioriteiten binnen de Europese Unie moeten worden bijgesteld, het is een must. De vraag is hoe de Unie zicht tot een sterke(re) mondiale speler kan ontwikkelen als een samenwerkende aanpak ontbreekt bij de recente monetaire en humanitaire uitdagingen. Kan Nederland bij haar voorzitterschap doorpakken of wordt het op eieren lopen en praten met meel in de mond?    

Zijn dit ‘Nieuwe Grenzen’? En wat zijn de oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen? Vragen waar we antwoord op krijgen door input van onze sprekers tijdens Prinsjesnacht en het publiek.